Svet-Stranek.cz
Kuřim
Miniškolka

Program:Kuřim

Program

Program dne

07.00 – 08.30  volná hra

08.30 – 09.00  kroužky

09.00 – 09.15  svačina

09.15 – 10.00  kroužky

10.00 - 11.45   pobyt venku

12.00 – 12.30   oběd

12.30 – 13.00   příprava na spaní, pohádka před spaním

13.00 – 14.00   odpočinek

14.30 – 15.00   svačina

15.00 – 16.00   volná hra, čekáme na rodiče

 

Náš program


 

Volná hra

Děti si hrají v herně nebo na zahradě s hračkami a hrami, které jsou jim ve školce k dispozici. Děti se věnují oblíbené činnosti pod dozorem pedagogických pracovníků.


Komunikační kroužek

Každý den ráno si s dětmi povídáme o jejich zážitcích, jaké je roční období, jaké je počasí, den, popř. co je za svátky. Děti si rozšiřují svoji slovní zásobu, učí se mluvit před svými vrstevníky a zdokonalují se v řeči.Literárně dramatický kroužek

Děti se seznámí s dětskou literaturou (poezie, próza) a divadlem (divadelní představení, hraní rolí). Vyprávěním, přednesem a dramatickými hrami se učí správnému a srozumitelnému vyjadřování, výslovnosti, artikulaci, rytmu řeči a dýchání.

 

 

Anglický kroužek

Děti se hravou formou přiměřenou jejich věku pod vedením školeného lektora setkají s anglickým jazykem. Metodika je zvolena tak, aby dítě v žádném případě nezatěžovala. Děti se učí všemi smysly, prostřednictvím zkušeností a zážitků, které ve výuce prožijí. Děti si vhodinách hrají, zpívají a tancujíaniž by tušily, že právě objevují angličtinu.


 

Výtvarný a pracovní kroužek

Děti si osvojují nejrůznější výtvarné a pracovní techniky; malování, kreslení, modelování, stříhání, vystřihování, lepení, koláže, práce s přírodními materiály atd. Malování a lepení do pracovních sešitků.

 


Hudební a taneční kroužek

Zpěv, tanec, poslech, rytmická cvičení,doprovod na Orffovy nástroje, to vše děti čeká v tomto kroužku.Pobyt venku (zahrada)

Zde se ve formě procházky po městě, lese, u rybníka objevují výchovy – ekologická, estetická, dopravní, multikulturní…

Na zahradě je pro děti k dispozici pískoviště, houpačky, trampolína, odrážedla, kola, tříkolky, skluzavky... V případě velmi teplého počasí mají děti dispozici bazén.

 

 

Hra na flétnu (dle možností a schopností dětí)

Správné dýchání je pro děti velice důležité. To jim umožní právě hra na flétnu. Během roku se naučí několik jednoduchých písniček. Flétničky jsou ve školce k dispozici. Rodiče je pořizují jen v případě, že chtějí mít další flétničku doma.Hra na klavír nebo kytaru (individuální kroužek pro děti od 5 let)

Učí se první písničky po paměti a podle sluchu. Notami děti nezatěžujeme.Týdenní program

 

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

7.00 – 8.30

volná

hra

volná

hra

volná

hra

volná

hra

volná

hra

8.30 –

9.00

komunikační

dramatický

kroužek

komunikační

dramatický

kroužek

komunikační

dramatický

kroužek

komunikační

dramatický

kroužek

komunikační

dramatický

kroužek

9.00-

9.15

svačina

svačina

svačina

svačina

svačina

9.15 –

10.00

hudební

taneční

anglický

kroužek

výtvarný

pracovní

kroužek

hudební

taneční

anglický

kroužek

výtvarný

pracovní

kroužek

hudební

taneční

anglický

kroužek

10.00-

11.45

pobyt venku, zahrada

pobyt venku, zahrada

pobyt venku, zahrada

pobyt venku, zahrada

pobyt venku, zahrada

12.00-

12.30

oběd

oběd

oběd

oběd

oběd

12.30-

13.00

příprava na spaní

příprava na spaní

příprava na spaní příprava na spaní příprava na spaní

13.00-

14.00

odpočinek,

spánek

odpočinek,

spánek

odpočinek,

spánek

odpočinek,

spánek

odpočinek,

spánek

14.00-

15.00

volná

hra

volná

hra

volná

hra

volná

hra

volná

hra

15.00-

16.00

svačina

volná hra

svačina

volná hra

svačina

volná hra

svačina

volná hra

svačina

volná hra

 

Kroužky dle rozpisu probíhají od září do června. Každý týden je zvoleno téma (např. ZOO, hospodářská a domácí zvířata, ovoce, zelenina, Vánoce, velikonoce…), které mu se celý týden věnujeme. S tímto tématem zpravidla souvisejí písničky, básničky, tanečky apod. Červenec je upraven potřebám dětí (více času pobýváme  venku, více vycházek, pobyt v bazénku).Nová témata se již neprobírají. Opakují se probraná témata, písničky,básničky a to v ranních hodinách, aby děti mohly být co nejdříve venku.